ഗുവോഡ (ടിയാൻജിൻ) സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേറ്റഡ് കമ്പനി

വിലാസം

2-1707 ഹോങ്‌ജുൻ‌മാൻ‌ഷൻ, ബീചെൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ടിയാൻ‌ജിൻ, ചൈന

ഫോൺ

പിന്തുണ: + 86-18649029666

പിന്തുണ: + 86-13212284996

പിന്തുണ: + 86-13132057355

പിന്തുണ: + 86-13072050585

ഓഫീസ് സമയം

തിങ്കൾ-വെള്ളി: 9: 00-18: 00

ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഞായർ വരെ: ഡ്യൂട്ടിയിൽ